Hva kan Avis i Skolen hjelpe med?

Resultat Vis med avis 2017

Takk til alle som deltok!

Det har vore lesing og quiz-konkurranse i tolv avisområde i Hordaland. 
Over 1900 elevar har delteke!

La elevene lage avis!

Journalistisk arbeidsmåte der elevene skal presentere for reelle lesere, er god metode for læring. Vi har mye erfaring med elevaviser, og kan bidra med veiledning om planlegging av produkt og arbeidsprosess. Vi tilbyr gratis verktøy for å lage nettavis!

Bestill klasseundervisning!

Dagsaktuell undervisning om medier, journalistikk, demokrati og deltakelse.
Sjekk om dette er noe for dine elever og din undervisningsplan!

Flott BT-avis for barn!

Nettavisen BT Junior, er nyttig når du skal ta opp aktuelle saker og tema med elevene dine!
Både morsomme og seriøse saker fortalt på en forståelig måte.

Aviser til undervisningen!

Kostnadsfritt for skolen i en avtalt periode.

Relater undervisningen i fag og emner til det dagsaktuelle. Det engasjerer!
Snakk om nyheter. Hjelp elevene til å forstå nyhetene.
Gi dem muskler til å tørre å mene!  

Valgfag: "Medier og informasjon"

Har du valgfaget "Medier og informasjon" dette skoleåret?
Vi kan bidra med erfaringer, materiell, kurs og lærernettverk.




Nettredaktør: Johannes Bøyum. Publiseringsverktøyet er utviklet av Eivind Bøyum.
Opphavsrett © 2017 Avis i Skolen Hordaland.